• By balaban.wine
  • / 14.11.2019

Нашите лозя

Началото на лозовия масив се поставя през есента на 1998 г., като към момента разполагаме с 1200 декара собствени лозя. Сортовете, които се отглеждат, са Мавруд, Каберне совиньон, Сира и Мерло. Лозовият масив е разположен в един от най-благоприятните в почвено-климатично отношение райони на България – Пловдивското поле, което е част от Горнотракийската низина. Основният цвят на почвата е тъмно-канелено червен. В климатично отношение районът принадлежи към Преходно континенталната област. Температурният режим се характеризира с мека зима и горещо лято. Средната годишна температура на въздуха е 12,3°C. Продължителността на свободното от мраз време е средно 210 дни. Средногодишната валежна сума е 565 мм. Районът влиза в зоната на най-продължителните периоди на слънчево греене, което средногодишно е 2293 часа. При тези условия през юли, когато гроздето зрее, е слънчево средно по 10 часа дневно. Условията са идеални за получаване на суровина, с необходимите за висококачествени вина показатели и бране на гроздето при пълна технологична зрялост.

От 2010 година лозята се отглеждат според нормативите на Европейския съюз за биологично производство, а през 2013, след задължителен три-годишен изпитателен срок, получихме сертификат за БИО производсто. При отглеждането на гроздето не използваме синтетични пестициди и торове, както и ГМО организми. Използват се само серни препарати (син камък, зелен камък) и извлеци от растения и щамове микроорганизми, които имат инсектициден ефект. Поддържането на лозе с такива препарати е трудоемко, защото изисква повече превантивни мерки и труд.

Винарна “Загрей”

Винарна „Загрей“ е модерен комплекс с напълно завършен цикъл на производство, започващ от гроздето и завършващ до бутилка вино. Оборудвана с най-съвременни ферментационни съоръжения с възможност за оптимизиране и контрол на всички процеси на винификация, съзряване, стабилизация и бутилиране на вината. При винификацията не използваме каквито и да е синтетични химикали. Дрождите за ферментация са гарантирано без ГМО. Допустими са само добавки с естествен произход, извлечени от естествени продукти – растителни, минерални, микроорганизми без ГМО. Серният диоксид, който се добавя преди бутилиране, с цел предпазване от окисляване, е наполовина от максимално разрешеното за конвенционално вино.