• By balaban.wine
  • / 31.08.2019

Винарска изба Върбовка е създадена през далечната 1934г. Намира се в село Върбовка и е част от северния лозаро-винарски район на България. Създадена като кооперативна, от потребителска кооперация “Грозд„  избата преминава през няколко режима и множество реконструкции. През 1999г  бива закупена от семейство енолози  —  Пламен и Светлана Пеневи. Ръководният екип на избата са семейство Пеневи – инж. Светлана Пенева  и сина и инж. Калоян Пенев са технолозите, а дъщеря и Лора Пенева премива няколко курса на обучение  в Wine & Spirit Education Trust.

Произвеждат се  бели, розе и червени  вина, както и традиционния за България наложен пелин. Избата не разполага със собствени лозови масиви, но гроздето, което се преработва е предимно от местни масиви, от сортове Каберне Совиньн, Мерло, Шардоне, Мускат Отонел и Кайлъшки Мискет. Производството е насочено към по-малки партиди висококачествени вина, разделени в 3 серии: no occasion, Native и Cuvee.